Return to view details about Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku Ziarkowski_Przewodniki_look_inside.pdf Download Download PDF