Return to view details about Rekonstrukcja i rewitalizacja zagrożonych wymarciem języków z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki komputerowej Gajer_Handzel_Rekonstrukcja_look_inside.pdf Download Download PDF