Return to view details about Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego 06-Holda-Dziedzictwo-kulturowe-a-aktywizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego.pdf Download Download PDF