Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego

Authors

Monika Banaś (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6542-4053
Franciszek Czech (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9499-4007
Małgorzata Kołaczek (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2016-3742

Keywords:

uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, funkcje społeczne, szkolnictwo wyższe, NGO, społeczeństwo obywatelskie, dziedzictwo kulturowe

Synopsis

Rozpoczynając pracę nad projektem i publikacją, wyszliśmy z założenia, że przede wszystkim potrzebna jest gruntowna wiedza na temat rzeczywistego stanu współpracy uczelni wyższych i organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem barier, oraz zbiór inspiracji teoretycznych i dobrych praktyk – zarówno z Polski, jak i z innych krajów – pozwalających pogłębić tę współpracę i zwiększyć jej efektywność. To się nie zmieniło i w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że taka wiedza jest potrzebna. Pozwala ona podejmować skuteczniejsze działania na poziomie lokalnym przez poszczególnych zainteresowanych współpracą pracowników czy osoby kierujące konkretnymi jednostkami organizacyjnymi.
Niemniej jednak w trakcie pracy nad projektem coraz bardziej oczywiste stawało się dla nas to, że jeszcze istotniejsze od drobiazgowej wiedzy o charakterze wdrożeniowym jest zwrócenie uwagi na bardziej podstawową kwestię społecznych funkcji uczelni wyższych. Trudno będzie wprowadzić długotrwałe, efektywne rozwiązania dotyczące omawianej formy współpracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego bez decyzji o charakterze systemowym w obszarze polityki szkolnictwa wyższego.

Chapters

Published

December 10, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-8138-152-9