Return to view details about Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Edwarda Tryjarskiego Tryjarski_Zapisy sadu ormian_e-book.pdf Download Download PDF