Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Edwarda Tryjarskiego

Authors

Edward Tryjarski (ed)

Keywords:

Ormianie polscy, sądownictwo Ormian polskich

Synopsis

Przedstawiony poniżej rękopis należy do bardzo cennych zabytków piśmiennictwa Ormian polskich w języku ormiańsko-kipczackim, jest ważnym, mimo upływu ponad czterystu lat dotychczas niewydanym źródłem do dziejów społeczności Ormian żyjących we Lwowie na przełomie XVI i XVII w. Niezależnie od swej wartości historycznej stanowi on – jako tekst starannie sporządzony, autentyczny, obszerny i różnotematyczny – wartościową podstawę do badań nad wymienionym językiem i pogłębieniem jego znajomości.
Jego wartość powiększa fakt, że ostateczną formę nadał mu wiarogodny i powszechnie znany kopista. Sporządzony i przechowywany przez pewien czas we Lwowie, w późniejszym okresie zaniku języka kipczackiego trafił do Tyśmienicy i znalazł się w posiadaniu o. Bartholomeusa (Bartłomieja), który w 1895 r. przekazał go do Wiednia zapewne jako zakup lub raczej jako dar dla oo. mechitarystów.

Ze wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WSTĘP .......... 7
 • 1. Rękopis i jego pochodzenie .......... 7
 • 2. Opis zewnętrzny .......... 9
 • 3. Charakter sądu i jego nazwy .......... 10
 • 4. Sprawy językowe .......... 14
 • a. Dźwięki i ich notowanie .......... 14
 • b. Formy czasownikowe .......... 15
 • c. Składnia .......... 16
 • d. Leksyka, zapożyczenia .......... 16
 • 5. Zawartość treściowa dokumentów .......... 19
 • a. Działy prawa prywatnego reprezentowane w zapisach .......... 19
 • b. Związki rodzinne i krewniacze. Genealogia .......... 23
 • c. Sprawy kościelne, duchowieństwo, świątynie .......... 24
 • d. Handel, jarmarki, karawany, cła .......... 25
 • e. Obyczaje, moda, zbytek .......... 27
 • f. Dawne wierzenia: czary .......... 28
 • g. Szkoła i nauczanie .......... 29
 • h. Książka i czytelnicy .......... 29
 • 6. Transkrypcja i transliteracja .......... 35
 • TEKST .......... 37
 • PRZEKŁAD .......... 335
 • INDEKSY .......... 547
 • FAKSYMILE RĘKOPISU

Downloads

Download data is not yet available.

Published

April 11, 2017

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-897-7