Return to view details about Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 3 / Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 3 Przeszlosc-i-wspolczesnosc-look-inside.pdf Download Download PDF