Return to view details about Bartłomiej Paprocki (ok. 1539 – 1614) herbu Jastrzębiec i jego krąg rodzinny Wolski-Bartłomiej Paprocki-look-inside.pdf Download Download PDF