Bartłomiej Paprocki (ok. 1539 – 1614) herbu Jastrzębiec i jego krąg rodzinny

Authors

Marian Wolski
Pontifical University of John Paul II in Krakow
https://orcid.org/0000-0001-6633-9929

Keywords:

Bartłomiej Paprocki, biography, the first geneaologist, old polish epoch

Synopsis

The figure of Bartłomiej (Bartosz) Paprocki has long been of interest to various researchers, especially literary scholars and, although to a lesser degree, also to historians. The majority of the literary scholars have critically assessed not only his literary output, but also Paprocki as an individual. He was chastised for his ignorance, intellectual impairment, weakness of character, corruption, and sycophancy.
These assessments resulted from his methodological shortcomings, but also from the scholars’ focus on his literary achievements only, with little to no regard for the period Paprocki had lived in, and not to mention even basic, knowledge about his family and the vicissitudes of his life.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • CZĘŚĆ I. BARTŁOMIEJ PAPROCKI
 • 1. Czas i miejsce urodzenia .......... 21
 • 2. Edukacja .......... 26
 • 3. Początki samodzielnego gospodarowania w dobrach ojczystych (1566) .......... 35
 • 4. Małżeństwo z Jadwigą z Kossobudzkich (1567-1572) .......... 36
 • 5. Udział w poselstwie do Konstantynopola (1572) i w walkach na kresach południowo-wschodnich (1574-1575) .......... 41
 • 6. W czasie drugiego bezkrólewia (1574-1575) .......... 46
 • 7. W orbicie Jana Zamoyskiego .......... 56
 • 8. Proces z Zygmuntem Palczowskim i wyjazd z kraju .......... 68
 • 9. Pobyt na Morawach w Brumovie i Kromieryżu .......... 77
 • 10. Pobyt w Czechach .......... 84
 • 11. Sprawa naturalizacji w Czechach .......... 96
 • 12. Dalsza praca nad Diadochosem i innymi utworami .......... 97
 • 13. W poszukiwaniu nowego patrona .......... 107
 • 14. Ponowny pobyt na Morawach i wyjazd na Śląsk .......... 110
 • 15. Powrót do ojczyzny .......... 115
 • 16. Wyjazd na Ruś i śmierć we Lwowie .......... 119
 • CZĘŚĆ II. RODZINA
 • 1. Żona Jadwiga z Kossobudzkich .......... 123
 • 2. Rodzice – Andrzej i Elżbieta z Jeżewskich Paproccy .......... 134
 • 3. Rodzeństwo i ich potomstwo .......... 137
 • 4. Stryjowie i stryjeczni bracia Bartosza oraz ciotka .......... 152
 • 5. Dziadkowie ojczyści i macierzyści (Paproccy i Jeżewscy) .......... 172
 • 6. Wujowie i ciotki (Jeżewscy, Gośliccy, Makomascy i Dziewanowscy) .......... 174
Wolski-Bartlomiej-Paprocki

Published

June 19, 2023