Return to view details about Rekonstrukcja Officium Tenebrarum w katedrze wawelskiej w XV wieku na podstawie rękopisów zachowanych w Archiwum Kapitulnym Pyrek-Nąckiewicz-Rekonstrukcja-Officium Tenebrarum-look-inside.pdf Download Download PDF