Rekonstrukcja Officium Tenebrarum w katedrze wawelskiej w XV wieku na podstawie rękopisów zachowanych w Archiwum Kapitulnym

Authors

Anita Pyrek-Nąckiewicz

Synopsis

Przygotowanie publikacji monograficznej dr Anity Pyrek-Nąckiewicz Rekonstrukcja Officium Tenebrarum w katedrze wawelskiej w XV wieku na podstawie rękopisów zachowanych w Archiwum Kapitulnym należy powitać z dużą radością. Mamy do czynienia z unikatową pozycją z zakresu szeroko rozumianej muzyki kościelnej, która strony posiada wysokie walory naukowe w zakresie muzycznych badań paleograficznych z jednej strony – z drugiej zaś – dużą wartość dla środowiska artystycznego i liturgicznego, w zakresie możliwości rekonstrukcji nieistniejącej już dziś formy celebracji.

fragment Wprowadzenia

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • ROZDZIAŁ I. KONTEKST HISTORYCZNO-LITURGICZNY
 • 1. Officium Divinum przed Soborem Trydenckim
 • 2. Śpiew jako integralna część oficjum
 • 3. Struktura Matutinum i Laudes
 • 4. Officium Tenebrarum w liturgii Wielkiego Tygodnia
 • ROZDZIAŁ II. OFFICIUM TENEBRARUM W KATEDRZE WAWELSKIEJ W XV WIEKU
 • 1. Oficjum w katedrze przed Soborem Trydenckim
 • 2. Notacja muzyczna w rękopisach zachowanych w AKKK
 • 3. Kryterium wyboru źródeł
 • 4. Źródła
 • 5. Struktura Officium Tenebrarum w katedrze wawelskiej
 • ROZDZIAŁ III. REKONSTRUKCJA
 • 1. Przebieg liturgii
 • 2. Transkrypcja
Pyrek-Nackiewicz-Rekonstrukcja-Officium-Tenebrarum-w katedrze-wawelskiej

Published

January 9, 2024