Return to view details about Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego 03-Lis-Modele-wspolpracy-uniwersytetow-z-organizacjami-pozarzadowymi-NGO.pdf Download Download PDF