Return to view details about Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego 09-Hoffmann-Wspolpraca-miedzysektorowa-w-perspektywie-relacji.pdf Download Download PDF