Return to view details about Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego 16-Kolaczek-Trzeci-sektor-i-szkolnictwo-wyzsze-w-Austrii.pdf Download Download PDF