Miejcie odwagę myślenia... Wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927

Authors

Jan Baudouin de Courtenay (ed)
Uniwersytet Warszawski
Mirosław Skarżyński (ed)
Uniwersytet Jagielloński

Summary

Niniejszy wybór tekstów publicystycznych Baudouina de Courtenay zawiera te z nich, które [...] dadzą dobre wyobrażenie o jego poglądach moralnych, społecznych, politycznych. Warto chyba przypomnieć i przybliżyć jednego z najlepszych przedstawicieli generacji, która formowała postawy inteligencji polskiej następnych dziesięcioleci. A choć na skutek późniejszych „figli” historii ta warstwa przestała być tym, czym była, to jednak cechy, które decydowały o byciu inteligentem, są warte przypomnienia i zachowania.
Spośród spraw wypełniających publicystykę Baudouina jedne nigdy nie znikły z polskiego życia, inne zaś gdzieś w zaciszu przeczekały zakręty dziejowe i powróciły (niekoniecznie mutatis mutandis)
w naszych czasach.

Ze wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp. „Savonarola racjonalizmu” .......... 7
 • Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślej .......... 33
 • Myśli nieoportunistyczne .......... 57
 • Uwagi na czasie i nie na czasie .......... 82
 • Krzewiciele zdziczenia .......... 105
 • Z powodu jubileuszu profesora Duchińskiego .......... 140
 • Autonomia Polski .......... 174
 • „Bracia Słowianie” .......... 195
 • Narodowa i terytorialna cecha autonomii .......... 220
 • W sprawie „antysemityzmu postępowego” .......... 264
 • Kwestia żydowska w państwie polskim .......... 323
 • W kwestii narodowościowej .......... 357
 • Tolerancja, równouprawnienie, wolnomyślicielstwo, wyznanie paszportowe .......... 390
 • Wyznaniowe i pozawyznaniowe śluby i rozwody .......... 414
 • Mój stosunek do Kościoła .......... 448
 • Teksty drobniejsze .......... 518
 • Bibliografia pism publicystycznych Baudouina de Courtenay .......... 563
 • Indeks miejscowy i osobowy .......... 585

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Miejcie odwagę myślenia... Wybór pism publicystycznych z lat 1898-1927
Published
December 31, 2007

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-7188-968-4