414 Titles
Cover for We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 20
We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida
Agnieszka Ziołowicz
October 6, 2022
Cover for Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy
Marta Ślusarek (ed), Beata Janik (ed), Wanda Bukowczan (ed)
September 30, 2022
Cover for Santísima Virgen María Santísima Virgen María
Andrzej Witko
September 30, 2022
Cover for Dzwony i wieże wawelskiej Katedry
Biblioteka Kapitulna na Wawelu, Vol. 13
Dzwony i wieże wawelskiej Katedry
Mieczysław Rokosz
September 20, 2022
Cover for Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 38/1
Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918
Michał Lewicki
August 31, 2022
Cover for Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 38/2
Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918
Michał Lewicki
August 31, 2022
Cover for Kliszczacy – gwara i kultura Kliszczacy – gwara i kultura
Maciej Rak (ed), Monika Brytan-Ciepielak (ed)
August 24, 2022
Cover for Karol Wojtyła na tle kultury epoki : lata krakowskie 1938-1978
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 41
Karol Wojtyła na tle kultury epoki : lata krakowskie 1938-1978
Bartłomiej Gapiński
August 17, 2022
Cover for Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 17
Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce
Maciej J. Kowalski
August 3, 2022
Cover for Listy pasterskie z lat 1923-1939
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 19
Listy pasterskie z lat 1923-1939
Bolesław Twardowski (ed), Grzegorz Chajko (ed)
August 3, 2022
Cover for Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej
Prawo, Konstytucja, Argumentacja Vol. 11
Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej
Monika Florczak-Wątor (ed), Marcin Krzemiński (ed)
July 29, 2022
Cover for Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18
Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842
Ewa Modzelewska-Opara
June 8, 2022
Cover for Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) : współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 18
Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) : współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce
Krystyna Abramczuk (ed), Dorota Kowalewska (ed)
June 8, 2022
Cover for E-administracja : skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej E-administracja : skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej
Sławomir Dudzik (ed), Inga Kawka (ed), Renata Śliwa (ed)
March 31, 2022
Cover for Cracovia Medica Cracovia Medica
Zdzisław Gajda
March 11, 2022
Cover for Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze
Bibliteka „LingVariów", Vol. 32
Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze
Monika Szpiczakowska
March 4, 2022
Cover for Polska Nowa Zelandia : migracja lat 1945-2006 Polska Nowa Zelandia : migracja lat 1945-2006
Dariusz Zdziech
February 2, 2022
Cover for Bez kontroli uboli : listy małżonków
Pokolenie Solidarności
Bez kontroli uboli : listy małżonków
Ewa Bukojemska, Michał Bukojemski
January 10, 2022
Cover for Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5
Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Cover for Dziennik grodkowski : moje 172 dni internowania
Pokolenie Solidarności
Dziennik grodkowski : moje 172 dni internowania
Piotr Stanisław Załuski
December 27, 2021
Cover for Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)
Książnica Zatorska, Vol. 1
Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)
Władysław Wichman (ed), Konrad Meus (ed)
December 26, 2021
Cover for Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 40
Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk
Barbara Krawczyk
December 26, 2021
Cover for O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1
O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Zenon Jagoda
December 26, 2021
Cover for Z dziejów literatury i kultury
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3
Z dziejów literatury i kultury
Julian Maślanka
December 23, 2021
Cover for Adam Józef Potocki (1822-1872)
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 15
Adam Józef Potocki (1822-1872)
Albert Konrad Sendor
December 23, 2021
Cover for Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6
Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia
Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Cover for Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9
Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Cover for Empirische Studien und didaktische Implikationen der modernen Fremdsprachenforschung : am Beispiel des Deutschen
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 7
Empirische Studien und didaktische Implikationen der modernen Fremdsprachenforschung : am Beispiel des Deutschen
Sławomira Kołsut (ed), Przemysław Gębal (ed)
December 22, 2021
Cover for Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych od teorii do praktyki
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, Vol. 22
Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych od teorii do praktyki
Iwona Janowska, Marta Plak
December 22, 2021
Cover for Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce
Anna Niedźwiedź (ed), Izabela Okręglicka (ed)
December 20, 2021
Cover for Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7
Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Bogusław Dopart
December 20, 2021
Cover for Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 10
Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Monika Stankiewicz-Kopeć
December 20, 2021
Cover for Czas przeszły dokonany : dzienniki, wspomnienia, szkice. 1976-1989
Pokolenie Solidarności
Czas przeszły dokonany : dzienniki, wspomnienia, szkice. 1976-1989
Jacek Adamczyk
December 20, 2021
Cover for Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy
Biblioteka Krakowska, Vol. 167
Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy
Katarzyna Moskal
December 16, 2021
Cover for Chodźcie z nami! : marzec ’68 w Krakowie Chodźcie z nami! : marzec ’68 w Krakowie
Waldemar Czyż
December 15, 2021
Cover for Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8
Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Cover for Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Bibliteka „LingVariów", Vol. 33
Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Janina Labocha
December 14, 2021
Cover for Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12
Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Cover for Bez prawa powrotu
Pokolenie Solidarności
Bez prawa powrotu
Ewa Kubasiewicz-Houée
December 13, 2021
Cover for Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : nr 12386-12840 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : nr 12386-12840
Monika Jaglarz (ed), Urszula Klatka (ed)
December 13, 2021
Cover for Tożsamość na styku kultur: 4 Tożsamość na styku kultur: 4
Irena Masojć (ed), Henryka Sokołowska (ed)
December 13, 2021
Cover for W kręgu badań języka i stylu : wybór prac
Biblioteka LingVariów, Vol. 31
W kręgu badań języka i stylu : wybór prac
Władysław Śliwiński
December 13, 2021
Cover for Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa : t. 1. Dzienniki i relacje
Pokolenie Solidarności
Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa : t. 1. Dzienniki i relacje
Andrzej Dróżdż (ed)
December 13, 2021
Cover for Akta sejmikowe województwa bełskiego : lata 1696-1772 (1792)
Staropolski Parlamentaryzm
Akta sejmikowe województwa bełskiego : lata 1696-1772 (1792)
Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej
December 11, 2021
Cover for Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4
Historia w Mediach, Vol. 6
Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4
Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
December 9, 2021
Cover for Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6
Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Cover for Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4
Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Julian Dybiec
December 7, 2021
Cover for Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni
Mieczysław Czuma, Leszek Mazan
December 5, 2021
Cover for Smart kontrakty w prawie umów Smart kontrakty w prawie umów
Krzysztof Kowacz, Kamil Wielgus
December 1, 2021
Cover for Wybrane pisma slawistyczne
Biblioteka LingVariów, Vol. 34
Wybrane pisma slawistyczne
Witold Mańczak; Marek Stachowski
December 1, 2021
1-100 of 414