Pisarz i miasto : Gdańsk w prozie Stefana Chwina

Authors

Keywords:

city, literature, Gdańsk, autobiographical place

Synopsis

THE CITY AND THE WRITER: GDANSK IN THE PROSE OF STEFAN CHWIN

In my thesis I put together various works of Stefan Chwin, in order to follow the way how the city operates and how it becomes an important part of the story. The aim of this dissertation is to show, how the writer comprehends Gdańsk (what level of importance is given to his birthplace) and what picture of Gdańsk (along with its history, places, objects occupying the space and finally inhabitants) arises from his works. A research method is the analysis of texts and their historical-literary interpretation with regard to the cultural studies (anthropology and sociology of the literature). The basis is a specific dichotomy between the writer and the city. My study leads to the conclusions that for Chwin, Gdańsk is not only a birthplace and a place of living, but also a place that inspires. We get to know this place better and follow the history of the people that used to live here.
A personal vision of the author leads to a creation of the Gdańsk (space), turning in the prose of Chwin into a specific spiritual (auto)biography of the writer.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • Podziękowania .......... 22
 • Wykaz skrótów stosowanych w tekście odnoszących się do poszczególnych utworów Stefana Chwina .......... 25
 • Pisarz .......... 27
 • 1. Stefan Chwin: twórczość – recepcja – kontekst .......... 29
 • 1.1. Źródła twórczości: gdańskie dzieciństwo i związki z Uniwersytetem .......... 30
 • 1.2. Chwin – (powieścio)pisarz .......... 36
 • 1.3. Chwin – kontekst: Gdańsk jako miejsce autobiograficzne .......... 56
 • Miasto .......... 61
 • 1. Dlaczego Gdańsk? .......... 63
 • Rys historyczny .......... 63
 • Nazwa .......... 72
 • 2. Gdańsk – między mitami .......... 75
 • 2.1. W stronę niemieckości .......... 79
 • 2.2. W stronę polskości .......... 81
 • 2.3. W stronę wielokulturowości .......... 86
 • 2.4. Gdańsk literacki / „gdańskopisanie” .......... 92
 • Gdańsk według Chwina
 • Miejsca .......... 97
 • 1. Przestrzeń i miejsce .......... 99
 • 2. Miasto – tekst kultury / polifonia miejsc / palimpsest .......... 105
 • 2.1. Cechy miasta .......... 110
 • Genius loci .......... 114
 • 2.2. Miasto w historii / historia miasta .......... 116
 • 2.3. Miasto jako przedmiot zainteresowania humanistyki – między socjologią a antropologią miasta, czyli w stronę geopoetyki .......... 123
 • Miasto palimpsest .......... 133
 • 2.4. Miasto i literatura .......... 135
 • 2.5. Miasto – podsumowanie .......... 140
 • 3. Gdańskie miejsca w prozie Stefana Chwina .......... 143
 • 3.1. Gdańsk jako miasto-palimpsest .......... 143
 • 3.2. Miasto-bohater .......... 144
 • 3.3. Gdańsk jako miasto dzieciństwa .......... 154
 • 3.4. Między Danzig a Gdańskiem: miasto, które „się dzieje” .......... 171
 • 3.5. Między realnym a wyobrażonym .......... 200
 • 3.6. Miasto-tło/symbol .......... 207
 • 4. Miejsca – podsumowanie .......... 231
 • Rzeczy .......... 239
 • 1. Rzeczy w kulturze .......... 241
 • Relacja człowiek–rzecz .......... 245
 • Rzeczy we współczesnej humanistyce (w stronę antropologii rzeczy) .......... 249
 • 2. Rzeczy w literaturze .......... 255
 • 3. Rzeczy w prozie Chwina .......... 261
 • Archeologia rzeczy .......... 266
 • 3.1. Znaki czasu / rzeczy historyczne (palimpsest) .......... 268
 • 3.2. Rzeczy ludzkie .......... 301
 • 4. Gdańsk z perspektywy rzeczy/podsumowanie .......... 325
 • Ludzie .......... 331
 • 1. Miesz(k)ańcy .......... 333
 • 2. Migracje .......... 337
 • 2.1. Migracja dobrowolna i przymusowa .......... 342
 • 2.2. Literatura (z) migracji .......... 344
 • 3. Kilka uwag na temat tożsamości .......... 349
 • 4. Miesz(k)ańcy Gdańska po 1945 roku – kształtowanie nowej społeczności .......... 361
 • Wysiedlenia Niemców .......... 362
 • Sprawa autochtonów: weryfikacja i rehabilitacja .......... 366
 • Osiedleńcy .......... 370
 • 5. Miesz(k)ańcy literackiego Gdańska Chwina: między Niemcami a Polakami .......... 379
 • 5.1. Gdańsk w perspektywie przedwojennych gdańszczan: w stronę obcości – opowieść o dwóch miastach .......... 384
 • Niemcy .......... 384
 • Polacy .......... 395
 • 5.2. Gdańsk dla przesiedleńców: życie „pomiędzy” .......... 398
 • 5.3. Gdańsk z perspektywy dzieci: (roz)poznawanie .......... 403
 • 5.4. W świecie (gdańskich) kobiet .......... 411
 • 5.5. (Nowe) zakorzenienie / tytułem podsumowania .......... 413
 • Zakończenie .......... 421
 • Bibliografia .......... 431
 • Indeks nazwisk .......... 465

Published

October 13, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-254-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-153-6