Stowarzyszenie Literatura Autorów

3 Titles
 Stowarzyszenie Literatura Autorów

Stowarzyszenie Literatura Autorów to krakowska inicjatywa twórców, których łączą przeszłość na kierunkach twórczego pisania UJ oraz chęć doskonalenia warsztatu. To literatki i literaci z różnych gatunków, stylów i wizji świata. To miejsce, gdzie autorzy i ich teksty są na pierwszym miejscu. To przestrzeń dla tych, którym odmawia się głosu, choć na to zasługują.
Zapoczątkowana z inicjatywy Gabrieli Matuszek-Stec Seria SLA była miejscem wielu debiutów, czy to indywidualnych, czy zbiorowych. W jej ponad dwudziestotomowej historii znalazły się powieści, tomy poezji, zbiory opowiadań i antologie. W ramach serii ukazywały się również utwory uhonorowane Nagrodą im. Macieja Słomczyńskiego, której edycje miały miejsce z okazji okrągłych rocznic istnienia Studiów Literacko-Artystycznych UJ (w 2004, 2009, 2014, 2019). Obecnie seria wydawnicza Stowarzyszenia SLA, którego prezesem jest Jarosław Księżyk, ukazuje się pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ.

All Books

Wiktorowska-Chmielewska-Prawo-natury
Stowarzyszenie Literatura Autorów, Vol. 23

Prawo natury

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska
December 16, 2022
Stowarzyszenie Literatura Autorów, Vol. 21

Przy(e)wracanie: Antologia poezji

December 9, 2022
Stowarzyszenie Literatura Autorów, Vol. 22

Przy(e)wracanie: Antologia opowiadań

December 9, 2022