Obrazowanie w Komunikacji

4 Titles
 Obrazowanie w Komunikacji

Seria Obrazowanie w komunikacji stawia sobie za cel przedstawienie zjawisk komunikacyjnych widzianych z różnych perspektyw badawczych w kontekście procesu obrazowania. Szeroko rozumiane obrazowanie okazuje się kategorią przydatną w refleksji nad semiotyką, semantyką i pragmatyką komunikacji. Prezentowane w serii teksty udowadniają, że zaproponowane przez Ronalda Langackera i silnie obecne w polskiej myśli etnolinwistycznej pojęcia obrazowania, punktu widzenia, perspektywy, a także inne narzędzia lingwistyki kognitywnej stanowią cenne instrumenty badawcze nie tylko dla językoznawców, ale też dla literaturoznawców, medioznawców, psychologów, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki.

All Books

Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 3

Między słowem a obrazem

Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
October 29, 2020
Winiarska-Zalazinska-Obrazowanie-w-komunikacji
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 1

Multimodalność komunikacji

Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazinska (ed)
February 23, 2018
Winiarska-et-al-Przestrzenie-komunikacji
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 4

Przestrzenie komunikacji: Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Jolancie Antas

Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
September 15, 2023
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 2

Widzieć – rozumieć – komunikować

Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
December 15, 2019