2 Titles
 Obrazowanie w Komunikacji

Seria Obrazowanie w komunikacji stawia sobie za cel przedstawienie zjawisk komunikacyjnych widzianych z różnych perspektyw badawczych w kontekście procesu obrazowania. Szeroko rozumiane obrazowanie okazuje się kategorią przydatną w refleksji nad semiotyką, semantyką i pragmatyką komunikacji. Prezentowane w serii teksty udowadniają, że zaproponowane przez Ronalda Langackera i silnie obecne w polskiej myśli etnolinwistycznej pojęcia obrazowania, punktu widzenia, perspektywy, a także inne narzędzia lingwistyki kognitywnej stanowią cenne instrumenty badawcze nie tylko dla językoznawców, ale też dla literaturoznawców, medioznawców, psychologów, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki.

All Books

Cover for Między słowem a obrazem
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 3
Między słowem a obrazem
Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
October 29, 2020
Cover for Widzieć – rozumieć – komunikować
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 2
Widzieć – rozumieć – komunikować
Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
December 15, 2019