Language Teaching & Learning

20 Titles

All Books

Siwiec-Mowimy-po-arabsku

Mówimy po arabsku

Paweł Siwiec
February 6, 2024
Stachowski-Podstawy-turkologii-dla-balkanistow

Podstawy turkologii dla bałkanistów

Marek Stachowski
February 20, 2023
Czerkies-Prizel-Kani-Miedzy-Wschodem-a-Zachodem
Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka, Vol. 23

Między Wschodem a Zachodem: O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi

Tamara Czerkies (ed), Adriana Prizel-Kania (ed)
December 10, 2022
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 7

Empirische Studien und didaktische Implikationen der modernen Fremdsprachenforschung : am Beispiel des Deutschen

Sławomira Kołsut (ed), Przemysław Gębal (ed)
December 22, 2021
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6

Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia

Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, Vol. 22

Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych od teorii do praktyki

Iwona Janowska, Marta Plak
December 22, 2021
Biblioteka LingVariów, Vol. 34

Wybrane pisma slawistyczne

Witold Mańczak; Marek Stachowski (Volume editor)
December 1, 2021
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 21

Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych

Dominika Izdebska-Długosz
June 10, 2021

Podstawy gramatyki arabskiej

Paweł Siwiec
March 9, 2021
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 20

Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej

Michalina Biernacka (ed), Iwona Janowska (ed)
December 31, 2020
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 4

Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej

Monika J. Nawracka
December 1, 2020
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 5

Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia

Pavlo Levchuk
November 17, 2020
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 17

Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego

Iwona Janowska
December 10, 2019

Testy z gramatyki arabskiej

Paweł Siwiec
January 1, 2019