Language Teaching & Learning

17 Titles

All Books

Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 7

Empirische Studien und didaktische Implikationen der modernen Fremdsprachenforschung : am Beispiel des Deutschen

Sławomira Kołsut (ed), Przemysław Gębal (ed)
December 22, 2021
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6

Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia

Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Biblioteka LingVariów, Vol. 34

Wybrane pisma slawistyczne

Witold Mańczak; Marek Stachowski (Volume editor)
December 1, 2021
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 21

Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych

Dominika Izdebska-Długosz
June 10, 2021

Podstawy gramatyki arabskiej

Paweł Siwiec
March 9, 2021
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 20

Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej

Michalina Biernacka (ed), Iwona Janowska (ed)
December 31, 2020
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 4

Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej

Monika J. Nawracka
December 1, 2020
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 5

Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia

Pavlo Levchuk
November 17, 2020
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 17

Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego

Iwona Janowska
December 10, 2019

Testy z gramatyki arabskiej

Paweł Siwiec
January 1, 2019

Wiersz arabski : ewolucja formy

Paweł Siwiec
May 5, 2017