Staropolska Myśl Polityczna

1 Titles
 Staropolska Myśl Polityczna

Seria ta prezentuje mało znane dzieła polskiej myśli politycznej epoki nowożytnej (XVI-XVIII wiek), różne pod względem objętościowym, które do tej pory w większości nie były obecne (lub też były w niewielkim stopniu) w dyskursie naukowym. Autorami tych dzieł są zarówno postacie wybitne, należące do ścisłej elity politycznej oraz intelektualnej, jak i te, które do tej pory nie były znane szerszemu kręgowi odbiorców.