1 Titles
 Staropolska Myśl Polityczna

Seria ta prezentuje mało znane dzieła polskiej myśli politycznej epoki nowożytnej (XVI-XVIII wiek), różne pod względem objętościowym, które do tej pory w większości nie były obecne (lub też były w niewielkim stopniu) w dyskursie naukowym. Autorami tych dzieł są zarówno postacie wybitne, należące do ścisłej elity politycznej oraz intelektualnej, jak i te, które do tej pory nie były znane szerszemu kręgowi odbiorców.

All Books

Cover for Inter maiestatem ac libertatem :  mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Staropolska Myśl Polityczna, Vol. 6
Inter maiestatem ac libertatem : mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Andrzej Maksymilian Fredro; Adam Perłakowski (Volume editor), Kazimierz Przyboś (Volume editor)
March 30, 2021