Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne

2 Titles
 Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne

Wydawnictwo ukazuje się w ramach wieloletniej współpracy slawistów krakowskich i wileńskich. Publikacje prezentują autorskie monografie oraz tematyczne tomy zbiorowe, ukazujące wyniki badań nad dawną tradycją piśmienniczą Słowian ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury dawnego państwa polsko-litewskiego (późniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Wśród autorów testów serii „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim" znajdują się zarówno uczeni o ugruntowanej już światowej renomie, jak też badacze początkujący, którzy pierwsze wyniki swoich badań prezentują na kartach tego, cieszącego się już uznaniem specjalistów, forum. Po okresie początkowej nieregularności, od 2009 roku seria wychodzi się w postaci roczników jako stała publikacja IFS UJ. Dotychczas ukazało się 18 tomów serii, w tym 7 monograficznych studiów autorskich.

Więcej informacji na: https://ifs.filg.uj.edu.pl/krakowsko-wilenskie-studia-slawistyczne

All Books

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 17

Słowianie w monarchii Habsburgów : literatura, język, kultura

Marina Čistiakova (ed), Marzanna Kuczyńska (ed), Jan Stradomski (ed)
October 26, 2020
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 16

Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach

Jan Stradomski (ed), Marzanna Kuczyńska (ed)
May 27, 2020