Literary Studies

98 Titles

All Books

Biblioteka LingVariów, Vol. 21

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II : Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane

Mirosław Skarżyński (Volume editor)
March 2, 2023
Lehacy-Zapiski-podrozne
Pomniki Dziejowe Ormian Polskich, Vol. 4

Zapiski podróżne: w tłumaczeniu z języka ormiańskiego i w opracowaniu Hripsime Mamikonyan

Symeon Lehacy
December 21, 2022
Kopczynska-Palucka-W-kregu-relacji-miedzyludzkich-i-intertekstualnych
Studia Dziewiętnastowieczne. Wektory, Vol. 6

W kręgu relacji międzyludzkich i intertekstualnych w literaturze romantyzmu (i wokół niej)

Klaudia Korczyńska (ed), Agnieszka Pałucka (ed)
November 30, 2022
Kaczorowski-Wprowadzenie-do-Midrasza-Bereszit-Rabba
Seria Lamad – למד, Vol. 1

Wprowadzenie do Midrasza Bereszit Rabba na przykładzie rabinicznej historii Abrahama i Sary

Walter Richard Kaczorowski
November 21, 2022
Musial-Przeklete-stulecie-cudowne-stulecie-cover
Biblioteka Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego

Przeklęte stulecie - cudowne stulecie: O kompensacyjnych aspektach dziewiętnastowiecznej literatury polskiej

Jan Musiał
November 15, 2022
Duc-Fajfer-Tozsamosc-w-przestrzeni-cover
Scripta Łużniana, Vol. 2

Tożsamość (w) przestrzeni: Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi

Matylda Chrząszcz (ed), Ksenia Dubiel (ed), Helena Duć-Fajfer (ed)
October 24, 2022
Maslanka-Soro-Petrarka-secretum-meum-cover

Secretum meum / My Secret Book

Francesco Petrarka; Maria Maślanka-Soro (Volume editor)
October 19, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 20

We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida

Agnieszka Ziołowicz
October 6, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 19

Listy pasterskie z lat 1923-1939

Bolesław Twardowski (ed), Grzegorz Chajko (ed)
August 3, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18

Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842

Ewa Modzelewska-Opara
June 8, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5

Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu

Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1

O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846

Zenon Jagoda
December 26, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3

Z dziejów literatury i kultury

Julian Maślanka
December 23, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9

Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć

Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 10

Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828

Monika Stankiewicz-Kopeć (Volume editor)
December 20, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7

Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny

Bogusław Dopart
December 20, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 11

Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach

Grażyna Halkiewicz-Sojak
December 19, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12

Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)

Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8

Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu

Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6

Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia

Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4

Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej

Julian Dybiec
December 7, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 2

Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968

Marian Tatara
December 1, 2021

Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité II

Alicja Paleta (ed), Dorota Pudo (ed), Anna Rzepka (ed)
November 16, 2021
Publikacja Zakładu Filozofii Polskiej, nr 9

Aspołeczne „my”

Piotr Bartula
October 29, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18

Mickiewicz. Poeta alternatyw

Bogusław Dopart
August 16, 2021

Języki i cywilizacje : młodzi badacze na stulecie Orientalistyki w Krakowie

Karolina Wanda Olszowska (ed), Joanna Świt (ed), Marcin Gajec (ed)
December 31, 2020
Prace Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, Vol. 1

Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku

Maciej Urbanowski (ed), Andrzej Waśko (ed)
October 28, 2020
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 17

Słowianie w monarchii Habsburgów : literatura, język, kultura

Marina Čistiakova (ed), Marzanna Kuczyńska (ed), Jan Stradomski (ed)
October 26, 2020

Meetings: Roman Ingarden in Recollections

Leszek Sosnowski (ed)
October 20, 2020
Studia Dziewiętnastowieczne. Wektory, Vol. 5

Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski

Paulina Batkiewicz (ed), Lidia Kamińska (ed), Monika Ziółkowska (ed)
October 20, 2020
Arte et Ratione, Vol. 11

Helena Modrzejewska i Jej Przyjaciele

Alicja Kędziora (ed), Emil Orzechowski (ed)
October 13, 2020
Cultura in Spectro, Vol. 2

Pisarz i miasto : Gdańsk w prozie Stefana Chwina

Barbara Weżgowiec
October 13, 2020
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 16

Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach

Jan Stradomski (ed), Marzanna Kuczyńska (ed)
May 27, 2020
Scripta Lużniana, Vol. 1

Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe

Helena Duć-Fajfer (ed), Józef Kuffel (ed)
December 10, 2019

Japanese Civilization Tokens and Manifestations

Patrycja Duc-Harada (ed), Dariusz Głuch (ed), Senri Sonoyama (ed)
December 9, 2019
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 16

Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia

Roman Dąbrowski (ed)
November 15, 2019
Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia, Vol. 34

Nowa teoria listu

Anita Całek
November 15, 2019
Antropologia Kultury Rosyjskiej, Vol. 3

Czas w kulturze rosyjskiej

Andrzej Dudek (ed)
September 21, 2019
Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Vol. 47

Od „Indeksu” do „Hutnika” : bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990

Adam Roliński (ed), Andrzej Dróżdż (ed), Wojciech Marchewczyk (ed)
August 1, 2019

Tu jestem / zamieszkuję własne życie : studia i szkice o twórczości Anny Frajlich

Wojciech Ligęza (ed), Jolanta Pasterska (ed)
December 2, 2018

Wiersz arabski : ewolucja formy

Paweł Siwiec
May 5, 2017
Studia Dziewiętnastowieczne. Kolekcja, Vol. 5

Major Aleksander : powieść

August Antoni Jakubowski (ed), Ewa Modzelewska (ed)
July 1, 2016
Biblioteka Sarmacka, Vol. 9

Krakowiak ludowy i literacki: Antologia

Edyta Gracz-Chmura (ed)
October 21, 2015
Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem, Vol. 2

Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka

Renata Czekalska (ed), Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (ed)
September 17, 2015
Interpretacje, Vol. 75

Nieludzie : donosy ze sztucznych natur

Małgorzata Sugiera
September 16, 2015
Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ, Vol. 11

Twórcze pisanie w teorii i praktyce

Gabriela Matuszek (ed), Hanna Sieja-Skrzypulec (ed)
September 1, 2015
Interpretacje, Vol. 73

Wolałabym nie

Joanna Jopek
September 1, 2015

Antyczna tradycja epicka u Dantego

Maria Maślanka-Soro
August 23, 2015
Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem, Vol. 1

Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego

Paweł Siwiec
August 17, 2015
Studia Dziewiętnastowieczne. Wektory, Vol. 1

August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy : życie i twórczość

Ewa Modzelewska
August 1, 2015

Im Nebel

Stefan Gajda
July 25, 2015
Ścieżkami Pisarzy, Vol. 2

Miasto jako przestrzeń twórców

Anna Grochowska (ed), Malwina Mus (ed)
June 24, 2015

Epopeja w literaturze polskiego oświecenia

Roman Dąbrowski (Volume editor)
June 14, 2015

Przybyszewski : re-wizje i filiacje

Gabriela Matuszek (ed)
June 9, 2015
Ścieżkami Pisarzy, Vol. 1

Szkice i studia o Krakowie

Anna Grochowska (ed), Malwina Mus (ed)
March 31, 2015

Poetyckie prowincje i peryferie : Jerzy Harasymowicz i inni

Joanna Kulczyńska (ed), Wojciech Ligęza (ed), Włodzimierz Próchnicki (ed)
September 23, 2014
Societas, Vol. 16

Romantyzm polityczny w Niemczech : reprezentanci, idee, model

Anna Citkowska-Kimla
December 23, 2010