87 Titles

All Books

Cover for We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 20
We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida
Agnieszka Ziołowicz
October 6, 2022
Cover for Listy pasterskie z lat 1923-1939
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 19
Listy pasterskie z lat 1923-1939
Bolesław Twardowski (ed), Grzegorz Chajko (ed)
August 3, 2022
Cover for Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18
Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842
Ewa Modzelewska-Opara
June 8, 2022
Cover for Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5
Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Cover for O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1
O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Zenon Jagoda
December 26, 2021
Cover for Z dziejów literatury i kultury
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3
Z dziejów literatury i kultury
Julian Maślanka
December 23, 2021
Cover for Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9
Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Cover for Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7
Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Bogusław Dopart
December 20, 2021
Cover for Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 10
Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Monika Stankiewicz-Kopeć
December 20, 2021
Cover for Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 11
Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
Grażyna Halkiewicz-Sojak
December 19, 2021
Cover for Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8
Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Cover for Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12
Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Cover for Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6
Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Cover for Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4
Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Julian Dybiec
December 7, 2021
Cover for Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 2
Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968
Marian Tatara
December 1, 2021
Cover for Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité II Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité II
Alicja Paleta (ed), Dorota Pudo (ed), Anna Rzepka (ed)
November 16, 2021
Cover for Sławna pielgrzymka do Jerozolimy ciągnąca się przez trzy znakomitsze części świata
Peregrinationes Sarmatarum, Vol. 8
Sławna pielgrzymka do Jerozolimy ciągnąca się przez trzy znakomitsze części świata
Tomasz Stanisław Wolski; Katarzyna Gara (Translator); Marian Chachaj, Bogdan Rok
November 2, 2021
Cover for Aspołeczne „my”
Publikacja Zakładu Filozofii Polskiej, nr 9
Aspołeczne „my”
Piotr Bartula
October 29, 2021
Cover for Mickiewicz. Poeta alternatyw
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18
Mickiewicz. Poeta alternatyw
Bogusław Dopart
August 16, 2021
Cover for Heimskringla Snorriego Sturlusona : wstęp Heimskringla Snorriego Sturlusona : wstęp
Anna Waśko, Jakub Morawiec
June 24, 2021
Cover for Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress: Book of Abstracts Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress: Book of Abstracts
Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Leszek Sosnowski
June 1, 2021
Cover for Zbliżyć się, aby słuchać (Koh 4, 17) : Studia – Rewizje – Glosy biblijne
Biblioteka Aretuzy, Vol. 13
Zbliżyć się, aby słuchać (Koh 4, 17) : Studia – Rewizje – Glosy biblijne
Albert Gorzkowski
May 24, 2021
Cover for Inter maiestatem ac libertatem : mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Staropolska Myśl Polityczna, Vol. 6
Inter maiestatem ac libertatem : mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Andrzej Maksymilian Fredro; Adam Perłakowski (Volume editor), Kazimierz Przyboś (Volume editor)
March 30, 2021
Cover for Języki i cywilizacje : młodzi badacze na stulecie Orientalistyki w Krakowie Języki i cywilizacje : młodzi badacze na stulecie Orientalistyki w Krakowie
Karolina Wanda Olszowska (ed), Joanna Świt (ed), Marcin Gajec (ed)
December 31, 2020
Cover for Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku
Prace Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, Vol. 1
Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku
Maciej Urbanowski (ed), Andrzej Waśko (ed)
October 28, 2020
Cover for Słowianie w monarchii Habsburgów : literatura, język, kultura
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 17
Słowianie w monarchii Habsburgów : literatura, język, kultura
Marina Čistiakova (ed), Marzanna Kuczyńska (ed), Jan Stradomski (ed)
October 26, 2020
Cover for Meetings: Roman Ingarden in Recollections Meetings: Roman Ingarden in Recollections
Leszek Sosnowski (ed)
October 20, 2020
Cover for Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski
Studia Dziewiętnastowieczne. Wektory, Vol. 5
Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski
Paulina Batkiewicz (ed), Lidia Kamińska (ed), Monika Ziółkowska (ed)
October 20, 2020
Cover for Helena Modrzejewska i Jej Przyjaciele
Arte et Ratione, Vol. 11
Helena Modrzejewska i Jej Przyjaciele
Alicja Kędziora (ed), Emil Orzechowski (ed)
October 13, 2020
Cover for Pisarz i miasto : Gdańsk w prozie Stefana Chwina
Cultura in Spectro, Vol. 2
Pisarz i miasto : Gdańsk w prozie Stefana Chwina
Barbara Weżgowiec
October 13, 2020
Cover for Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 16
Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach
Jan Stradomski (ed), Marzanna Kuczyńska (ed)
May 27, 2020
Cover for Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe
Scripta Lużniana, Vol. 1
Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe
Helena Duć-Fajfer (ed), Józef Kuffel (ed)
December 10, 2019
Cover for Japanese Civilization Tokens and Manifestations Japanese Civilization Tokens and Manifestations
Patrycja Duc-Harada (ed), Dariusz Głuch (ed), Senri Sonoyama (ed)
December 9, 2019
Cover for Nowa teoria listu
Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia, Vol. 34
Nowa teoria listu
Anita Całek
November 15, 2019
Cover for Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 16
Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Roman Dąbrowski (ed)
November 15, 2019
Cover for Czas w kulturze rosyjskiej
Antropologia Kultury Rosyjskiej, Vol. 3
Czas w kulturze rosyjskiej
Andrzej Dudek (ed)
September 21, 2019
Cover for Od „Indeksu” do „Hutnika” : bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990
Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Vol. 47
Od „Indeksu” do „Hutnika” : bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990
Adam Roliński (ed), Andrzej Dróżdż (ed), Wojciech Marchewczyk (ed)
August 1, 2019
Cover for Tu jestem / zamieszkuję własne życie : studia i szkice o twórczości Anny Frajlich Tu jestem / zamieszkuję własne życie : studia i szkice o twórczości Anny Frajlich
Wojciech Ligęza (ed), Jolanta Pasterska (ed)
December 2, 2018
Cover for Wiersz arabski : ewolucja formy Wiersz arabski : ewolucja formy
Paweł Siwiec
May 5, 2017
Cover for Słowiańska frazeologia gwarowa
Biblioteka LingVariów, Vol. 23
Słowiańska frazeologia gwarowa
Maciej Rak (ed), Kazimierz Sikora (ed)
September 30, 2016
Cover for Major Aleksander : powieść
Studia Dziewiętnastowieczne. Kolekcja, Vol. 5
Major Aleksander : powieść
August Antoni Jakubowski (ed), Ewa Modzelewska (ed)
July 1, 2016
Cover for Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka
Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem, Vol. 2
Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka
Renata Czekalska (ed), Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (ed)
September 17, 2015
Cover for Nieludzie : donosy ze sztucznych natur
Interpretacje, Vol. 75
Nieludzie : donosy ze sztucznych natur
Małgorzata Sugiera
September 16, 2015
Cover for Wolałabym nie
Interpretacje, Vol. 73
Wolałabym nie
Joanna Jopek
September 1, 2015
Cover for Twórcze pisanie w teorii i praktyce
Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ, Vol. 11
Twórcze pisanie w teorii i praktyce
Gabriela Matuszek (ed), Hanna Sieja-Skrzypulec (ed)
September 1, 2015
Cover for Antyczna tradycja epicka u Dantego Antyczna tradycja epicka u Dantego
Maria Maślanka-Soro
August 23, 2015
Cover for Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego
Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem, Vol. 1
Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego
Paweł Siwiec
August 17, 2015
Cover for August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy : życie i twórczość
Studia Dziewiętnastowieczne. Wektory, Vol. 1
August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy : życie i twórczość
Ewa Modzelewska
August 1, 2015
Cover for Im Nebel Im Nebel
Stefan Gajda
July 25, 2015
Cover for Miasto jako przestrzeń twórców
Ścieżkami Pisarzy, Vol. 2
Miasto jako przestrzeń twórców
Anna Grochowska (ed), Malwina Mus (ed)
June 24, 2015
Cover for Przybyszewski : re-wizje i filiacje Przybyszewski : re-wizje i filiacje
Gabriela Matuszek (ed)
June 9, 2015
Cover for Szkice i studia o Krakowie
Ścieżkami Pisarzy, Vol. 1
Szkice i studia o Krakowie
Anna Grochowska (ed), Malwina Mus (ed)
March 31, 2015
Cover for Poetyckie prowincje i peryferie : Jerzy Harasymowicz i inni Poetyckie prowincje i peryferie : Jerzy Harasymowicz i inni
Joanna Kulczyńska (ed), Wojciech Ligęza (ed), Włodzimierz Próchnicki (ed)
September 23, 2014
Cover for Romantyzm polityczny w Niemczech : reprezentanci, idee, model
Societas, Vol. 16
Romantyzm polityczny w Niemczech : reprezentanci, idee, model
Anna Citkowska-Kimla
December 23, 2010