52 Titles

All Books

Cover for Kliszczacy – gwara i kultura Kliszczacy – gwara i kultura
Maciej Rak (ed), Monika Brytan-Ciepielak (ed)
August 24, 2022
Cover for Pan Tadeusz i Kresy :  studia językoznawcze
Bibliteka „LingVariów", Vol. 32
Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze
Monika Szpiczakowska
March 4, 2022
Cover for Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym :  zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6
Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia
Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Cover for Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Bibliteka „LingVariów", Vol. 33
Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Janina Labocha
December 14, 2021
Cover for W kręgu badań języka i stylu :  wybór prac
Biblioteka LingVariów, Vol. 31
W kręgu badań języka i stylu : wybór prac
Władysław Śliwiński
December 13, 2021
Cover for Wybrane pisma slawistyczne
Biblioteka LingVariów, Vol. 34
Wybrane pisma slawistyczne
Witold Mańczak; Marek Stachowski
December 1, 2021
Cover for Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 21
Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych
Dominika Izdebska-Długosz
June 10, 2021
Cover for Łemkowskie etymologie Łemkowskie etymologie
Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak
December 31, 2020
Cover for Języki i cywilizacje :  młodzi badacze na stulecie Orientalistyki w Krakowie Języki i cywilizacje : młodzi badacze na stulecie Orientalistyki w Krakowie
Karolina Wanda Olszowska (ed), Joanna Świt (ed), Marcin Gajec (ed)
December 31, 2020
Cover for Życzenie w gwarze i kulturze wsi
Biblioteka LingVariów, Vol. 29
Życzenie w gwarze i kulturze wsi
Kazimierz Sikora
December 17, 2020
Cover for Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 5
Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia
Pavlo Levchuk
November 17, 2020
Cover for Gramatyka osetyjska (dialekt iroński) Gramatyka osetyjska (dialekt iroński)
Andrzej Pisowicz
October 30, 2020
Cover for Między słowem a obrazem
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 3
Między słowem a obrazem
Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
October 29, 2020
Cover for Słowiańska frazeologia gwarowa II
Biblioteka LingVariów, Vol. 28
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Maciej Rak (ed), Valerij M. Mokienko (ed)
June 26, 2020
Cover for Widzieć – rozumieć – komunikować
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 2
Widzieć – rozumieć – komunikować
Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
December 15, 2019
Cover for Znaki na uwięzi :  od semiologii do semiotyki mediów Znaki na uwięzi : od semiologii do semiotyki mediów
Małgorzata Lisowska-Magdziarz
December 12, 2019
Cover for Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe
Scripta Lużniana, Vol. 1
Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe
Helena Duć-Fajfer (ed), Józef Kuffel (ed)
December 10, 2019
Cover for Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego
Biblioteka „LingVariów". Glottodydaktyka, Vol. 17
Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego
Iwona Janowska
December 10, 2019
Cover for Japanese Civilization Tokens and Manifestations Japanese Civilization Tokens and Manifestations
Patrycja Duc-Harada (ed), Dariusz Głuch (ed), Senri Sonoyama (ed)
December 9, 2019
Cover for Przybylski i inni :  o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 16
Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia
Roman Dąbrowski (ed)
November 15, 2019
Cover for Słowiańska frazeologia gwarowa
Biblioteka LingVariów, Vol. 23
Słowiańska frazeologia gwarowa
Maciej Rak (ed), Kazimierz Sikora (ed)
September 30, 2016
Cover for Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II :  Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane
Biblioteka LingVariów, Vol. 21
Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II : Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane
Mirosław Skarżyński
September 16, 2016
Cover for Kulturemy podhalańskie
Biblioteka LingVariów, Vol. 19
Kulturemy podhalańskie
Maciej Rak
August 25, 2015