Studia Galicyjskie

5 Titles
 Studia Galicyjskie

STUDIA GALICYJSKIE

W ramach serii publikowane są prace naukowe dotyczące historii zaboru austriackiego w kontekście dziejów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych monarchii habsburskiej oraz całego regionu Europy Środkowej. Królestwo Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, utworzone z południowych ziem dawnej Polski, przez swoje niemal półtorawieczne funkcjonowanie w ramach Austrii, a później Austro-Węgier, stało się interesującym obiektem badań ze względu na etniczne zróżnicowanie ludności, możliwości swobodnego rozwoju kultury narodowej, w końcu status prawny i idące za tym perspektywy polityczne. Do publikowania w ramach serii zapraszamy autorów/ki podejmujących się ugruntowanych źródłowo studiów koncentrujących się na szerokim spektrum zagadnień, które pozwolą lepiej zrozumieć historię Galicji i jej znaczenie w dziejach Polski, Ukrainy i Austrii.