169 Titles

All Books

Cover for We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 20
We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida
Agnieszka Ziołowicz
October 6, 2022
Cover for Santísima Virgen María Santísima Virgen María
Andrzej Witko
September 30, 2022
Cover for Dzwony i wieże wawelskiej Katedry
Biblioteka Kapitulna na Wawelu, Vol. 13
Dzwony i wieże wawelskiej Katedry
Mieczysław Rokosz
September 20, 2022
Cover for Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 38/1
Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918
Michał Lewicki
August 31, 2022
Cover for Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 38/2
Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918
Michał Lewicki
August 31, 2022
Cover for Karol Wojtyła na tle kultury epoki : lata krakowskie 1938-1978
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 41
Karol Wojtyła na tle kultury epoki : lata krakowskie 1938-1978
Bartłomiej Gapiński
August 17, 2022
Cover for Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 17
Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce
Maciej J. Kowalski
August 3, 2022
Cover for Listy pasterskie z lat 1923-1939
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 19
Listy pasterskie z lat 1923-1939
Bolesław Twardowski (ed), Grzegorz Chajko (ed)
August 3, 2022
Cover for Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18
Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842
Ewa Modzelewska-Opara
June 8, 2022
Cover for Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) : współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 18
Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) : współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce
Krystyna Abramczuk (ed), Dorota Kowalewska (ed)
June 8, 2022
Cover for Cracovia Medica Cracovia Medica
Zdzisław Gajda
March 11, 2022
Cover for Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze
Bibliteka „LingVariów", Vol. 32
Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze
Monika Szpiczakowska
March 4, 2022
Cover for Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5
Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Cover for Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)
Książnica Zatorska, Vol. 1
Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)
Władysław Wichman (ed), Konrad Meus (ed)
December 26, 2021
Cover for Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 40
Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk
Barbara Krawczyk
December 26, 2021
Cover for O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1
O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Zenon Jagoda
December 26, 2021
Cover for Z dziejów literatury i kultury
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3
Z dziejów literatury i kultury
Julian Maślanka
December 23, 2021
Cover for Adam Józef Potocki (1822-1872)
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 15
Adam Józef Potocki (1822-1872)
Albert Konrad Sendor
December 23, 2021
Cover for Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6
Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia
Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Cover for Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9
Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Cover for Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7
Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Bogusław Dopart
December 20, 2021
Cover for Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 10
Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Monika Stankiewicz-Kopeć
December 20, 2021
Cover for Czas przeszły dokonany : dzienniki, wspomnienia, szkice. 1976-1989
Pokolenie Solidarności
Czas przeszły dokonany : dzienniki, wspomnienia, szkice. 1976-1989
Jacek Adamczyk
December 20, 2021
Cover for Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 11
Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
Grażyna Halkiewicz-Sojak
December 19, 2021
Cover for Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8
Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Cover for Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Bibliteka „LingVariów", Vol. 33
Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Janina Labocha
December 14, 2021
Cover for Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12
Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Cover for Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4
Historia w Mediach, Vol. 6
Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4
Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
December 9, 2021
Cover for Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6
Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Cover for Duchowe korzenie błogosławionego Michała Giedroycia : zakon Kanoników Regularnych od Pokuty
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 13
Duchowe korzenie błogosławionego Michała Giedroycia : zakon Kanoników Regularnych od Pokuty
Adelajda Sielepin (ed), Andrzej Bruździński (ed)
December 9, 2021
Cover for Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4
Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Julian Dybiec
December 7, 2021
Cover for Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni
Mieczysław Czuma, Leszek Mazan
December 5, 2021
Cover for Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 2
Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968
Marian Tatara
December 1, 2021
Cover for Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795
Z Prac AUJ. Seria C. Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in Saeculis XVIII–XX, Vol. 1
Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795
Halina Zwolska
November 30, 2021
Cover for Ifigenia i inne dramaty
Nasze Dramaty
Ifigenia i inne dramaty
Antonina Grzegorzewska
November 22, 2021
Cover for Sławna pielgrzymka do Jerozolimy ciągnąca się przez trzy znakomitsze części świata
Peregrinationes Sarmatarum, Vol. 8
Sławna pielgrzymka do Jerozolimy ciągnąca się przez trzy znakomitsze części świata
Tomasz Stanisław Wolski; Katarzyna Gara (Translator); Marian Chachaj, Bogdan Rok
November 2, 2021
Cover for Aspołeczne „my”
Publikacja Zakładu Filozofii Polskiej, nr 9
Aspołeczne „my”
Piotr Bartula
October 29, 2021
Cover for Dramaty polskie
Nasze Dramaty
Dramaty polskie
Marek Kochan
October 27, 2021
Cover for Błąd wewnętrzny
Nasze Dramaty
Błąd wewnętrzny
Anna Wakulik
October 27, 2021
Cover for Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 12
Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej
Piotr Ł. Grotowski
October 21, 2021
Cover for Helena Modrzejewska : addenda do badań nad życiem i twórczością
Arte et Ratione, Vol. 12
Helena Modrzejewska : addenda do badań nad życiem i twórczością
Alicja Kędziora (ed), Emil Orzechowski (ed)
October 21, 2021
Cover for Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 7
Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894
Marlena Hajduk
October 6, 2021
Cover for A po sto dwudzieste czwArte
Seria Literacka ze Sroką
A po sto dwudzieste czwArte
Iwona Mickiewicz
September 7, 2021
Cover for Muhomorki pani Mariorki czy burczymuchy innych pań
Seria Literacka ze Sroką
Muhomorki pani Mariorki czy burczymuchy innych pań
Iwona Mickiewicz
September 7, 2021
Cover for Mickiewicz. Poeta alternatyw
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18
Mickiewicz. Poeta alternatyw
Bogusław Dopart
August 16, 2021
Cover for Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress: Book of Abstracts Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress: Book of Abstracts
Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Leszek Sosnowski
June 1, 2021
Cover for Madhjamaka Nagardżuny : filozofia czy terapia?
Studia Buddyjskie, Vol. 1
Madhjamaka Nagardżuny : filozofia czy terapia?
Krzysztof Jakubczak
May 6, 2021
Cover for Inter maiestatem ac libertatem : mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Staropolska Myśl Polityczna, Vol. 6
Inter maiestatem ac libertatem : mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Andrzej Maksymilian Fredro; Adam Perłakowski (Volume editor), Kazimierz Przyboś (Volume editor)
March 30, 2021
Cover for Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, Vol. 3
Historia w Mediach, Vol. 5
Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, Vol. 3
Jacek Szymala (ed), Dorota Skotarczak (ed)
December 31, 2020
Cover for Pułapki i wędrówki : wybór dramatów
Nasze Dramaty
Pułapki i wędrówki : wybór dramatów
Marek Pruchniewski
December 17, 2020
Cover for Performanse pamięci w literaturach i sztukach
Interpretacje, vol. 85
Performanse pamięci w literaturach i sztukach
Mateusz Borowski (ed), Magdalena Marszałek (ed), Dorota Sajewska (ed), Dorota Sosnowska (ed), Małgorzata Sugiera (ed)
November 17, 2020
Cover for Collegium Kołłątaja
Historia Budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Kołłątaja
Urszula Bęczkowska; Andrzej Chwalba
November 16, 2020
Cover for Pozostaje performans
Interpretacje, Vol. 86
Pozostaje performans
Rebecca Schneider; Mateusz Borowski (Translator), Małgorzata Sugiera (Translator)
November 16, 2020
Cover for Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej. Vol. 2
Historia w Mediach, Vol. 4
Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej. Vol. 2
Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
November 3, 2020
Cover for Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598–1638 w języku ormiańsko-kipczackim
Pomniki Dziejowe Ormian Polskich, Vol. 2
Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598–1638 w języku ormiańsko-kipczackim
Krzysztof Stopka
October 28, 2020
Cover for Słowiańska frazeologia gwarowa II
Biblioteka LingVariów, Vol. 28
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Maciej Rak (ed), Valerij M. Mokienko (ed)
June 26, 2020
Cover for Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732
Pomniki Dziejowe Ormian Polskich, Vol. 3
Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732
Krzysztof Stopka (ed), Marcin Łukasz Majewski (ed)
June 1, 2020
Cover for Der Nachlass Alexander von Humboldt in der Jagiellonen-Bibliothek
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 37
Der Nachlass Alexander von Humboldt in der Jagiellonen-Bibliothek
Dominik Erdmann, Monika Jaglarz
December 20, 2019
1-100 of 169