Z Prac AUJ. Seria C. Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in Saeculis XVIII–XX

1 Titles
 Z Prac AUJ. Seria C. Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in Saeculis XVIII–XX

Seria wydawnicza została zainicjowana i zaprojektowana w 1994 roku przez profesora Jerzego Michalewicza, dyrektora Archiwum UJ, z myślą o publikacji inwentarzy i wyników badań naukowych, których podstawę źródłową stanowiły akta przechowywane w Archiwum UJ. Publikację prac zaplanowano w sześciu seriach: Seria A. Inwentarze / Seria B. Corpus academicorum Universitatis Iagellonicae saec. XV-XX (planowana) / Seria C. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saec. XV-XX / Seria D. Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saec. XV-XVIII / Seria E. Kraków - dzielnica uniwersytecka. Studium architektoniczno-urbanistyczne XIV-XX w. (planowana) / Seria F. Varia.

All Books

Z Prac AUJ. Seria C. Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in Saeculis XVIII–XX, Vol. 1

Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795

Halina Zwolska
November 30, 2021