Studia Historica Iuvenum Investigatorum

1 Titles
 Studia Historica Iuvenum Investigatorum

Seria poświęcona badaniom prowadzonym przez historyków studentów związanych ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego im. Szymona Askenazego. W ramach serii ukazują się zbiory artykułów członków koła oraz zbiory pokonferencyjne. Odbiorcami serii są studenci historii oraz studenci i doktoranci o zainteresowaniach historycznych.

All Books

Kurkowski-Spoleczenstwo-staropolskie
Studia Historica Iuvenum Investigatorum, Vol. 1

Społeczeństwo staropolskie: Studium kultury i mentalności

Mateusz Kurkowski (ed)
September 5, 2023