Studia Historica Res Gestas Civitatis Casimiriensis Illustrantia

1 Titles
 Studia Historica Res Gestas Civitatis Casimiriensis Illustrantia

All Books

dryja-slawinski- posesja-przy-ulicy-krakowskiej-pod-numerem-30
Studia Historica Res Gestas Civitatis Casimiriensis Illustrantia

Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu: Ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy (od XVI do XVIII wieku)

Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński
March 27, 2023