Prawo, Konstytucja, Argumentacja

7 Titles
 Prawo, Konstytucja, Argumentacja

PRAWO, KONSTYTUCJA, ARGUMENTACJA

Seria wydawnicza pod redakcją Tomasza Gizbert-Studnickiego i Piotra Tulei powstała w 2019 roku z inicjatywy Andrzeja Grabowskiego. W serii publikowane są monografie i dzieła zbiorowe z zakresu prawa konstytucyjnego, analitycznej teorii prawa, filozofii politycznej i prawa ustrojowego, napisane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym członków Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ.

All Books

Prawo, Konstytucja, Argumentacja, Vol. 7

70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Monika Florczak-Wątor (ed), Michał Kowalski (ed)
September 17, 2019
Prawo, Konstytucja, Argumentacja, Vol. 8

Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz

Monika Florczak-Wątor (ed), Andrzej Grabowski (ed)
September 10, 2021
Prawo, Konstytucja, Argumentacja Vol. 10

Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych : zagadnienia prawno-finansowe

Grzegorz Kuca (ed)
June 30, 2022
Prawo, Konstytucja, Argumentacja Vol. 11

Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej

Monika Florczak-Wątor (ed), Marcin Krzemiński (ed)
July 29, 2022
Prawo, Konstytucja, Argumentacja, Vol. 9

Minister Sprawiedliwości a prokuratura : w poszukiwaniu optymalnego modelu relacji

Michał Mistygacz (ed), Grzegorz Kuca (ed), Piotr Mikuli (ed)
July 19, 2021
Prawo, Konstytucja, Argumentacja Vol. 6

Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski

Monika Florczak-Wątor, Piotr Czarny
September 9, 2019