7 Titles
 Historia, Hereditas, Ecclesia

HISTORIA, HEREDITAS, ECCLESIA

Seria pod redakcją ks. dr. hab. Andrzeja Bruździńskiego, prof. UPJPII i dr. hab. Tomasza Graffa obejmuje publikacje poświęcone szeroko rozumianemu dziedzictwu historycznemu i kulturowemu Polski oraz świata ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła i kultury chrześcijańskiej, historii sztuki oraz historii muzyki.  

Serii patronuje Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

All Books

Cover for Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 7
Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894
Marlena Hajduk
October 6, 2021
Cover for Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 8
Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822
Tomasz Graff
October 14, 2020
Cover for Święty Jan Paweł II jako biskup krakowski: Wybrane zagadnienia
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 6
Święty Jan Paweł II jako biskup krakowski: Wybrane zagadnienia
Jacek Urban
May 8, 2020
Cover for Szkice z dziejów wojnickiego piwowarstwa: Browar Wojnicz 1867-1915
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 4
Szkice z dziejów wojnickiego piwowarstwa: Browar Wojnicz 1867-1915
Sławomir Dryja, Jakub Szczerba
October 21, 2019