Historia, Hereditas, Ecclesia

16 Titles
 Historia, Hereditas, Ecclesia

HISTORIA, HEREDITAS, ECCLESIA

Seria pod redakcją ks. dr. hab. Andrzeja Bruździńskiego, prof. UPJPII i dr. hab. Tomasza Graffa obejmuje publikacje poświęcone szeroko rozumianemu dziedzictwu historycznemu i kulturowemu Polski oraz świata ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła i kultury chrześcijańskiej, historii sztuki oraz historii muzyki.  

Serii patronuje Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

All Books

Marchel-Honor-Meus
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 16

Honor meus: Kardynała Puzyny wizja Kościoła, państwa i narodu

Sławomir Marchel
November 7, 2022
Zywczak-Biskup-krakowski-Jan-Grotowic
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 20

Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280–1347)

Dorota Żywczak
November 7, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 17

Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce

Maciej J. Kowalski
August 3, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 19

Listy pasterskie z lat 1923-1939

Bolesław Twardowski (ed), Grzegorz Chajko (ed)
August 3, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 15

Adam Józef Potocki (1822-1872)

Albert Konrad Sendor
December 23, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 13

Duchowe korzenie błogosławionego Michała Giedroycia : zakon Kanoników Regularnych od Pokuty

Adelajda Sielepin (ed), Andrzej Bruździński (ed)
December 9, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 12

Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej

Piotr Ł. Grotowski
October 21, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 7

Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894

Marlena Hajduk
October 6, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 8

Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822

Tomasz Graff
October 14, 2020
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 6

Święty Jan Paweł II jako biskup krakowski : wybrane zagadnienia

Jacek Urban
May 8, 2020
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 11

Browary województwa rzeszowskiego w latach 1944-1951

Sławomir Dryja
January 18, 2020
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 4

Szkice z dziejów wojnickiego piwowarstwa : Browar Wojnicz 1867-1915

Sławomir Dryja, Jakub Szczerba
October 21, 2019