Regional & Area Studies

23 Titles

All Books

Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni

Mieczysław Czuma, Leszek Mazan (Volume editor)
December 5, 2021

Mikołaj Zebrzydowski 1553–1620 : szkic biograficzny

Tomasz Graff, Bartłomiej Wołyniec, Elżbieta Elena Wróbel
December 31, 2020
Biblioteka Krakowska, Vol. 166

Kupiectwo i handel w międzywojennym Krakowie (1918-1939)

Iwona Kawalla-Lulewicz
December 17, 2020
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 17

Przybylski i inni : nowe studia o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia. Cz. 2

Roman Dąbrowski (ed)
December 17, 2020
Wieś Dolnośląska Bogactwem Ziemi Pisana, Vol. 2

„Głodnemu chleb na myśli” : o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska

Joanna Nowosielska-Sobel (ed), Grzegorz Strauchold (ed), Rafał Nowakowski (ed)
December 16, 2020
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Vol. 16

Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach

Jan Stradomski (ed), Marzanna Kuczyńska (ed)
May 27, 2020

Muzułmanie i islam w Niemczech : perspektywa polityczna, prawna i kulturowa

Małgorzata Świder, Sylwia Góra, Beata Springer
December 10, 2019
Scripta Lużniana, Vol. 1

Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe

Helena Duć-Fajfer (ed), Józef Kuffel (ed)
December 10, 2019

Japanese Civilization: Tokens and Manifestations

Patrycja Duc-Harada (ed), Dariusz Głuch (ed), Senri Sonoyama (ed)
December 9, 2019
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 35

Absolwenci państwowych męskich szkół średnich ogólnokształcących we Lwowie w latach 1919-1939

Grzegorz Siudut
December 4, 2019
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 16

Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia

Roman Dąbrowski (ed)
November 15, 2019

Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości

Andrzej Chwalba (ed), Zdzisław Noga (ed), Krzysztof Kloc (ed)
February 21, 2019

North Africa in the Process of Change: Political, Legal, Social and Economic Transformations

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (ed), Aïssa Kadri (ed)
July 25, 2015
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 18

Niedźwiedź w cieniu smoka : Rosja-Chiny 1991-2014

Michał Lubina
November 30, 2014