Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro

10 Titles
 Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro

ROSJA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. POLITYKA, KULTURA, RELIGIA

Seria powstała w 2010 roku z inicjatywy dr Anny Jach, prof. Mieczysława Smolenia i prof. Joachima Dieca – pracowników Katedry Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Prezentowane w jej ramach publikacje poświęcone są szeroko rozumianym badaniom nad Rosją i jej sąsiedztwem, uwzględniającym aspekty polityczne, ustrojowe, gospodarcze, społeczne, kulturowe i religijne.

All Books

Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 27

Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000–2018 : osobliwości funkcjonowania

Anna Jach
December 10, 2019
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 26

Gruzja po rewolucji róż : obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018

Jan Brodowski
December 9, 2019
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 25

Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji

Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
November 14, 2019
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 24

Rossijskaâ revolûciâ: Nasledie. Opyt osmysleniâ

Dmitrij Karnauhov (ed)
December 31, 2017
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 21

Rewolucja rosyjska. Spuścizna : „Implementacje strategii” zmiany

Anna Jach (ed)
December 31, 2017
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 23

Deconstruction of Natural Order: The Legacy of the Russian Revolution

Joachim Diec (ed)
December 31, 2017
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 22

Rewolucja rosyjska. Spuścizna : międzynarodowe echa rewolucji

Michał Kuryłowicz (ed)
December 31, 2017
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 18

Niedźwiedź w cieniu smoka : Rosja-Chiny 1991-2014

Michał Lubina
November 30, 2014
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 13

Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku

Małgorzata Flig
July 3, 2014
Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, Vol. 19

Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji

Michał Kuryłowicz
May 21, 2014