Education

8 Titles

All Books

Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy

Marta Ślusarek (ed), Beata Janik (ed), Wanda Bukowczan (ed)
September 30, 2022

Pszczelarstwo dla wszystkich : proste i produktywne pszczelarzenie

Abbé Warré; Jan Orzechowski (Translator)
September 6, 2021

Warsztat historyka filozofii

Marcin Karas
September 3, 2021

Podstawy gramatyki arabskiej

Paweł Siwiec
March 9, 2021

Edukacja XXI wieku : strategie zarządzania i kierunki rozwoju

Tatiana Krawczyńska-Zaucha (ed)
December 29, 2020

Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy wyższej szkoły zawodowej

Krystyna Choińska, Jadwiga Kowalikowa, Małgorzata Pachowicz
December 10, 2019