1 Titles
 Książnica Zatorska

Pomimo ogromnej wiedzy, jaką obecnie dysponujemy na temat  dziejów miasta Zatora i ludzi go tworzących, historia dawnej stolicy Księstwa Zatorskiego skrywa nadal wiele nieodczytanych kart.  Chcemy je systematycznie odkrywać dla współczesnych i przyszłych  pokoleń. Stąd też zrodził się pomysł uruchomienia projektu wydawniczego, zatytułowanego Książnica Zatorska, który swoją nazwą pośrednio nawiązuje do bogatych tradycji bibliotecznych i czytelniczych dziewiętnastowiecznego Zatora.

All Books

Cover for Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)
Książnica Zatorska, Vol. 1
Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)
Władysław Wichman (ed), Konrad Meus (ed)
December 26, 2021