Eurasia

2 Titles
 Eurasia

Seria wydawnicza „EURASIA” powstała z zamiarem stworzenia forum badawczego-publikacyjnego poświęconego obszarowi eurazjatyckiemu rozumianemu przede wszystkim jako terytorium dawnego Imperium Rosyjskiego i ZSRR. Zadaniem serii jest ukazanie różnorakich aspektów ewolucji tego wielopostaciowego świata: systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, w tym aspektu geopolitycznego, gospodarki, środowiska naturalnego i zasobów surowcowych, struktur społecznych czy wzorców kulturowych wraz z ich konkretnymi przejawami.
Studia nad tak rozumianą Eurazją uzasadnione są jednak nie tylko ze względów historycznych. Zdecydowanie ważniejsze są przecież aspekty współczesne, związane z możliwością nawiązywania owocnych kontaktów gospodarczych i kulturalnych, w tym z rozwojem turystyki, z przezwyciężaniem sytuacji konfliktowych i skutecznym usuwaniem zagrożeń, nie wyłączając zagrożenia terrorystycznego. Uwaga badaczy zwraca się także coraz częściej ku wykorzystaniu obszaru eurazjatyckiego jako źródła surowców, głównie energetycznych, a także jako szlaku transportu towarów o różnym stopniu przetworzenia pomiędzy azjatyckim wybrzeżem Pacyfiku a państwami europejskimi.

All Books

Diec-Jach-Pachucki-Wlosek-Inwazja-Rosji-na-Ukraine-2022
Eurasia, Vol. 2

Inwazja Rosji na Ukrainę 2022: Źródła, przebieg, konsekwencje

Joachim Diec (ed), Anna Jach (ed), Krystian Pachucki-Włosek (ed)
September 11, 2023
Eurasia, Vol. 1

Kirgistan – oblicza transformacji

Michał Kuryłowicz (ed), Krystian Pachucki-Włosek (ed)
December 16, 2020