Wieś Dolnośląska Bogactwem Ziemi Pisana

1 Titles
 Wieś Dolnośląska Bogactwem Ziemi Pisana

Seria naukowa poświęcona historii oraz współczesności wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska (zainicjowana działaniami dr hab. prof. UWr Joanny Nowosielskiej-Sobel z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) stanowi forum dla wypowiedzi reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych, tak z zakresu humanistyki, nauk społecznych, rolniczych,  medycznych i o zdrowiu, jak i przyrodniczych. Swoimi doświadczeniami dzielą się tu również samorządowcy. Zróżnicowane i wieloaspektowe spojrzenie na problematykę zagadnień obszarów wiejskich adresuje swój przekaz do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i pasjonatów nauki.

All Books

Wieś Dolnośląska Bogactwem Ziemi Pisana, Vol. 2

„Głodnemu chleb na myśli” : o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska

Joanna Nowosielska-Sobel (ed), Grzegorz Strauchold (ed), Rafał Nowakowski (ed)
December 16, 2020