Fontes Iuris Polonici. Prawo na Ziemiach Polskich w Okresie Porozbiorowym (1772/1795–1918)

1 Titles
 Fontes Iuris Polonici. Prawo na Ziemiach Polskich w Okresie Porozbiorowym (1772/1795–1918)

All Books

Protokoly-posiedzen-wydzialu-profesorow-i-doktorow-prawa-Uniwersytetu-Jagiellonskiego
Fontes Iuris Polonici. Prawo na Ziemiach Polskich w Okresie Porozbiorowym (1772/1795–1918)

Protokoły posiedzeń Wydziału Profesorów i Doktorów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1817–1833)

May 26, 2023