Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy

5 Titles
 Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy

All Books

Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 19

Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842

Ewa Modzelewska-Opara
June 8, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18

Mickiewicz. Poeta alternatyw

Bogusław Dopart
August 16, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 16

Przybylski i inni : o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia

Roman Dąbrowski (ed)
November 15, 2019
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 17

Przybylski i inni : nowe studia o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia. Cz. 2

Roman Dąbrowski (ed)
December 17, 2020
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 20

We wspólnym świecie : studia o myśli, wyobraźni i postawie społecznej Cypriana Norwida

Agnieszka Ziołowicz
October 6, 2022