Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem

2 Titles
 Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem

Seria „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem" to krytyczne edycje zapomnianych lub mało znanych dzieł polskich uczonych i pisarzy, którzy na przestrzeni wieków zajmowali się kulturą i tradycją krajów Wschodu. W kolejnych jej tomach ukazywać się będą zarówno pisma badawcze (historyczne, teoretyczno-literackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.), jak i literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) w opracowaniu naukowym orientalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria ta swoim zakresem tematycznym obejmuje cztery kręgi kulturowe Orientu: arabski, turecki, irański i indyjski. Intencją zespołu redakcyjnego było przybliżenie czytelnikowi tej części polskiej spuścizny piśmienniczej, która - choć nierzadko zapomniana - w sposób istotny wpływała na złożony proces kształtowania się naszej tożsamości narodowej w konfrontacji z obcymi kulturami. Cyfrowe wersje prezentowanych w serii dzieł udostępnione zostały na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej pod adresem: http://www.bj.uj.edu.pl/orientalia-polonica.

All Books

Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem, Vol. 1

Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego

Paweł Siwiec
August 17, 2015
Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem, Vol. 2

Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka

Renata Czekalska (ed), Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (ed)
September 17, 2015