4 Titles
 Studia Buddyjskie

STUDIA BUDDYJSKIE

Seria wydawnicza ukierunkowana na promowanie i popularyzowanie naukowych, tj. krytycznych i metodycznych badań nad myślą i kulturą buddyjską. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień – począwszy od tematów ściśle związanych z tradycją buddyjską dotyczących zarówno jej wymiaru intelektualnego, jak i praktycznego, poprzez kulturowy kontekst ważny dla kształtowania się buddyjskiej tożsamości, aż po zagadnienia relacji międzykulturowych.

All Books

Cover for Madhjamaka Nagardżuny: Filozofia czy terapia?
Studia Buddyjskie, Vol. 1
Madhjamaka Nagardżuny: Filozofia czy terapia?
Krzysztof Jakubczak
May 6, 2021
Cover for Poza bytem i niebytem: Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu
Studia Buddyjskie, Vol. 3
Poza bytem i niebytem: Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu
Krzysztof Jakubczak
December 10, 2019
Cover for Wczesny buddyzm a chan: Medytacja i wyzwolenie
Studia Buddyjskie, Vol. 4
Wczesny buddyzm a chan: Medytacja i wyzwolenie
Grzegorz Polak
July 15, 2020