Studia Buddyjskie

5 Titles
 Studia Buddyjskie

STUDIA BUDDYJSKIE

Seria wydawnicza ukierunkowana na promowanie i popularyzowanie naukowych, tj. krytycznych i metodycznych badań nad myślą i kulturą buddyjską. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień – począwszy od tematów ściśle związanych z tradycją buddyjską dotyczących zarówno jej wymiaru intelektualnego, jak i praktycznego, poprzez kulturowy kontekst ważny dla kształtowania się buddyjskiej tożsamości, aż po zagadnienia relacji międzykulturowych.

All Books

Studia Buddyjskie, Vol. 6

Buddyzm: Tradycje i idee

Krzysztof Jakubczak (ed)
October 23, 2022
Jakubczak-Madhjamaka-Nagardzuny-filozofia-czy-terapia
Studia Buddyjskie, Vol. 1

Madhjamaka Nagardżuny : filozofia czy terapia?

Krzysztof Jakubczak
May 6, 2021
Studia Buddyjskie, Vol. 3

Poza bytem i niebytem : filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu

Krzysztof Jakubczak
December 10, 2019
Studia Buddyjskie, Vol. 4

Wczesny buddyzm a chan : medytacja i wyzwolenie

Grzegorz Polak
July 15, 2020