Seria Lamad – למד

2 Titles
 Seria Lamad – למד

Seria wydawnicza "Lamad למד - Bibliotheca Biblica et judaica" obejmuje prace badawcze z zakresu szeroko rozumianej biblistyki oraz judaistyki. Stworzona przez prof. Marcina Majewskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z badaczami z Polski, Izraela, USA i innych krajów przyjmuje prace związane z Biblią i literaturą żydowską z zakresu egzegezy, teologii, krytyki literackiej, historii i archeologii, a także filologii czy przekładoznawstwa. Seria kierowana jest do osób zainteresowanych studiami nad Biblią i kulturą żydowską.

All Books