4 Titles

NASZE DRAMATY

Nasze Dramaty to seria wydawnicza ukazująca się od 2015 roku, w całości poświęcona polskiej dramaturgii współczesnej – obecnie jest to jedyna jej stała prezentacja. Została stworzona w odpowiedzi na rosnącą we współczesnej kulturze polskiej potrzebę obcowania z dramatem jako dziełem pisarza. Wydaje się bowiem, że spośród wszystkich rodzajów literackich, powstających w Polsce przełomu tysiącleci, dramat podlegał przemianom najbardziej wyrazistym – narodził się wręcz jako nowy rodzaj artystycznej ekspresji. Zagarniając obszary świata dotychczas „nieprzedstawionego”, okazał się laboratorium wrażliwości artystycznej Polaków, łamiąc konwencje i oczekiwania odbiorców, odświeżył nasze rozumienie dramatyczności życia w Polsce tu i teraz. Wypowiedzi dramatyczne polskich autorów domagają się zatem uważnej lektury, podobnie jak dramaty codzienne Polaków czekają na nowe odczytanie.

Stawiamy na indywidualność twórców, dlatego każdy z tomów jest autorskim wyborem i swoistą autoprezentacją. Publikujemy teksty o szczególnej wartości literackiej.

All Books

Cover for Księga psa: Wybór dramatów Księga psa: Wybór dramatów
Mariusz Bieliński
October 23, 2020
Cover for Sex machine i inne Sex machine i inne
Tomasz Man
October 23, 2020
Cover for Siedem nieprzyjemnych sztuk teatralnych, w tym trzy o Żydach Siedem nieprzyjemnych sztuk teatralnych, w tym trzy o Żydach
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
December 10, 2019
Cover for Wielkie mi coś Wielkie mi coś
Marta Guśniowska (ed)
October 9, 2020