Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne

4 Titles
 Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne

NOWE W GLOTTODYDAKTYCE. STUDIA LINGWISTYCZNE I PEDAGOGICZNE

Seria pod redakcją prof. Przemysława E. Gębala, poświęcona lingwistycznym i pedagogicznym aspektom nowoczesnego uczenia się i nauczania języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego i drugiego.

All Books

Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6

Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia

Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 7

Empirische Studien und didaktische Implikationen der modernen Fremdsprachenforschung : am Beispiel des Deutschen

Sławomira Kołsut (ed), Przemysław Gębal (ed)
December 22, 2021
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 4

Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej

Monika J. Nawracka
December 1, 2020
Nowe w Glottodydaktyce, Vol. 5

Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia

Pavlo Levchuk
November 17, 2020