1 Titles

INTERPRETACJE (wcześniej: Dramat Współczesny. Interpretacje; Interpretacje Dramatu)

Seria pod redakcją prof. Małgorzaty Sugiery, wydawana we współpracy z Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w formie monografii autorskich i zbiorowych prezentuje nowatorskie interpretacje dzieł i nurtów artystycznych, problemów z zakresu filozofii i kultury oraz zjawisk społecznych. Tytułowe interpretacje rozumiane są w sposób zdecydowanie szeroki i zgodny z tendencjami dominującymi w naukach humanistycznych po tzw. przełomie performatywnym.