1 Titles
 Scripta Łużniana

SCRIPTA ŁUŻNIANA

Idea serii pod redakcją dr hab. Heleny Duć-Fajfer i dr. hab. Józefa Kuffla zrodziła się w marcu 2018 r. podczas konferencji naukowej pt. „Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe” upamiętniającej 20. rocznicę śmierci prof. dr. hab. Ryszarda Łużnego, wybitnego słowianoznawcy, badacza piśmiennictwa i kultury Słowian Wschodnich. Dedykowana jest obszarom badawczym szczególnie bliskim prof. Łużnemu i jego bezpośrednim następcom. Dotyczy to zwłaszcza takiej problematyki jak: rola chrześcijaństwa w kulturze i literaturze dawnej Rusi i Rosji; kultura i literatura odrębnych narodów wschodniosłowiańskich; pogranicza; myśl zachodnia we wzajemnych oddziaływaniach z literaturą wschodniosłowiańską; literackie, kulturalne i językowe związki pomiędzy Słowianami; literatura współczesna Wschodnich Słowian; badania nad językami słowiańskimi oraz nad folklorem tego obszaru.

 

All Books

Cover for Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe
Scripta Lużniana, Vol. 1
Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe
Helena Duć-Fajfer (ed), Józef Kuffel (ed)
December 10, 2019