Peregrinationes Sarmatarum

1 Titles
 Peregrinationes Sarmatarum

Serię wydawniczą Księgarni Akademickiej „Peregrinationes Sarmatarum” powołano do publikacji źródeł i prac historycznych poświęconych problematyce staropolskiego podróżnictwa. W kolejnych tomach serii wydano już ponad 10 tekstów prozy podróżniczych, przede wszystkim z XVIII w., pozostających dotąd w dawnych manuskryptach. Wiele tych diariuszów pisano w języku łacińskich. W edycjach serii przedstawiano ich krytyczne opracowania, zamieszczając tekst oryginału i tłumaczenie na język polski. Wydawnictwa te poprzedzane były odpowiednimi wstępami. Prezentowane opracowania kierowane są zarówno do historyków kultury jak i historyków literatury staropolskiej. Barwne opisy dawnych podróży wzbudzić też mogą zainteresowanie innych czytelników.

W kilku tomach serii wydrukowano między innymi 5 diariuszów podróży polskich franciszkanów reformatów udających się na kapituły generalne Zakonu, w tym 4 z manuskryptów Archiwum Franciszkanów-Reformatów w Krakowie. W jednym z tomów serii opublikowano też kilka artykułów poświęconych dziejom polskiego podróżnictwa.