13 Titles
 Biblioteka LingVariów

BIBLIOTEKA LINGVARIÓW

Seria poświęcona zagadnieniom związanym z językoznawstwem, głównie polonistycznym, ale także ogólnym i slawistycznym. Ukazują się w niej monografie, edycje źródeł dotyczących historii językoznawstwa i zasłużonych lingwistów, a także zbiory pokonferencyjne. Jej odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i studenci o zainteresowaniach lingwistycznych. 

All Books

Cover for Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Bibliteka „LingVariów", Vol. 33
Język, tekst, komunikacja : studia i szkice
Janina Labocha
December 14, 2021
Cover for W kręgu badań języka i stylu :  wybór prac
Biblioteka LingVariów, Vol. 31
W kręgu badań języka i stylu : wybór prac
Władysław Śliwiński
December 13, 2021
Cover for Wybrane pisma slawistyczne
Biblioteka LingVariów, Vol. 34
Wybrane pisma slawistyczne
Witold Mańczak; Marek Stachowski
December 1, 2021
Cover for Życzenie w gwarze i kulturze wsi
Biblioteka LingVariów, Vol. 29
Życzenie w gwarze i kulturze wsi
Kazimierz Sikora
December 17, 2020
Cover for Słowiańska frazeologia gwarowa II
Biblioteka LingVariów, Vol. 28
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Maciej Rak (ed), Valerij M. Mokienko (ed)
June 26, 2020
Cover for Słowiańska frazeologia gwarowa
Biblioteka LingVariów, Vol. 23
Słowiańska frazeologia gwarowa
Maciej Rak (ed), Kazimierz Sikora (ed)
September 30, 2016
Cover for Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II :  Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane
Biblioteka LingVariów, Vol. 21
Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II : Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane
Mirosław Skarżyński
September 16, 2016
Cover for Kulturemy podhalańskie
Biblioteka LingVariów, Vol. 19
Kulturemy podhalańskie
Maciej Rak
August 25, 2015