12 Titles
 Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022

All Books

Cover for Dramat i romantyczne „Ja" :  studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8
Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu
Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Cover for Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza :  1918-1968
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 2
Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968
Marian Tatara
December 1, 2021
Cover for Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7
Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
Bogusław Dopart
December 20, 2021
Cover for Nawiązane ogniwo :  studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 11
Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
Grażyna Halkiewicz-Sojak
December 19, 2021
Cover for Nie tylko szablą :  nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4
Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej
Julian Dybiec
December 7, 2021
Cover for O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa :  1816-1846
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1
O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846
Zenon Jagoda
December 26, 2021
Cover for Omamienie – cudowność – afekt :  dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9
Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Cover for Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6
Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Cover for Pomiędzy klasycznością a romantycznością :  młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 10
Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828
Monika Stankiewicz-Kopeć
December 20, 2021
Cover for Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12
Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)
Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Cover for Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5
Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu
Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Cover for Z dziejów literatury i kultury
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3
Z dziejów literatury i kultury
Julian Maślanka
December 23, 2021