Historia w Mediach

6 Titles
 Historia w Mediach

HISTORIA W MEDIACH

Seria pod redakcją dr. Jacka Szymali poświęcona zagadnieniom z zakresu historii wizualnej, czyli interdyscyplinarnej nauki pomocniczej lub subdyscypliny historii umożliwiającej analizę obrazów jako źródeł równorzędnych wobec pisanych form opowiadania o przeszłości. Autorzy koncentrują się na humanistycznych badaniach ikonosfery i wizualizacji historii. Są wśród nich zarówno uznani badacze, jak i studenci oraz doktoranci debiutujący swoimi opracowaniami, w których zajmują się historią w filmach, fotografiach czy grach komputerowych.

W 2021 r. serię objął patronatem prof. dr hab. Józef Dobosz, Dziekan Wydziału Historii UAM.

All Books

Historia w Mediach, Vol. 1

Film a historia : szkice z dziejów wizualnych

Małgorzata Ewa Kowalczyk (ed), Jacek Szymala (ed)
December 10, 2019
Historia w Mediach, Vol. 4

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej. Vol. 2

Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
November 3, 2020
Historia w Mediach, Vol. 5

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, Vol. 3

Jacek Szymala (ed), Dorota Skotarczak (ed)
December 31, 2020
Historia w Mediach, Vol. 6

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4

Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
December 9, 2021
Historia w Mediach, Vol. 2

Powstanie kozackie 1648-1658 : studium z historii wizualnej

Jacek Szymala
December 10, 2019
Szymala-Szachy-Nowa-goraczka
Historia w Mediach, Vol. 7

Szachy: Nowa gorączka

Jacek Szymala
September 25, 2023